X IDE med overskudd på over 5 millioner i 2020

X IDE med overskudd på over 5 millioner i 2020

X IDE AS gikk med betydelig overskudd i 2020.

X IDE hadde i 2020 salgsinntekter på kr. 43.494.856,- og etter at alle kostander er fratrukket, ble årsresultatet på pene kr. 5.025.524,-.

– Året 2020 har vært krevende for alle på grunn av covid-19-pandemien. X IDE tok derfor tidlig grep både når det gjelder å forsøke å øke inntektene i en krevende periode og kutte kostnader, sier daglig leder og styreleder Filip Johnsen.

I 2021 har XIDE også etablert eget salgskontorer på Hamar som skal ha fokus på markedene på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger, eget salgskontor på Årnes, og eget salgskontor i Drammen. Ledelsen i selskapet håper dette skal medføre enda større omsetning for fremtiden.

– Styret og ledelsen, og ikke minst alle medarbeidere har jobbet bra i 2020. Til tross for ett vanskelig år der covid-19 har redusert ordretilgangen, har selskapet klart å gå med ett bra overskudd. Tallene foreløpig i 2021 er også positive, og styret satser på å fortsette med overskudd, sier Johnsen.

Klikk her for å se X IDEs produktkatalog