Utsendelse og distribusjon

Har du en trykksak som skal distribueres med Bring eller andre aktører så kan vi plastpakke med eller uten bilag/vedlegg, konvoluttere eller adressere rett på trykksaken i henhold til gjeldene standarder og regler for utsendelsen.

Utsendelse og logistikk
Ønsker du hjelp med utsendelse eller ønsker lagerplass for kortere eller lengre periode, kan vi hjelpe deg med det. Dette gjør vi for flere av våre kunder fast i dag. Alt fra utsendelse til butikker / avdelinger i kjeder / konsern til avtalt tid og med riktig antall og bestilte produkter til hver enkelt butikk / avdeling.

Spesielle sendinger 
Ved mer avanserte utsendelser som konfidensielle sendinger eller sendinger med sperrefrist hjelper vi deg 
med dette også. Vi har i dag faste oppdrag for flere av våre kunder på slike sendinger.