Miljø

X-IDE tar miljø på alvor og vi ønsker hele tiden å forbedre våre rutiner og vår virksomhet for å ivareta miljøet ihht alle miljøkrav. Et av tiltakene er at X-IDE er en lisensiert svanemerket bedrift. Det innebærer at vi tilfredsstiller strenge miljøkrav fra Nordisk Miljømerking med hensyn til valg og håndtering av papir og andre råvarer.

I dette inngår også håndtering av kjemikalier, løsemidler og fargestoffer. Dokumentasjon av avfallsproduksjon og reduserte utslipp er andre viktige faktorer som må være på plass for å oppnå dette miljømerket.

Hele 95 % av papiret som brukes i X-IDE, er godkjent Svanemerket.

Gjennom vårt samarbeid med Ragn-Sells har vi en partner som tar aktivt del i vår bedrifts miljøprofil og vårt miljøarbeid. Månedlig mottar vi rapporter som viser status på vår avfallshåndtering. Rapportene brukes aktivt til å forbedre våre rutiner og våre miljøkrav.

Samtidig er det en viktig del av vår forretningsfilosofi å velge leverandører av papir og produksjonsutstyr med fokus på miljøe.