Digitaltrykk

Digitaltrykk gir deg utallige muligheter, og har en leveringshastighet som kan redde de fleste situasjoner om noe virkelig haster og uten at det går utover kvaliteten.

Med flere produksjonsmaskiner som har både ryggstift- og limfres-gate vil man få ferdig produkt rett ut av maskinen i en og samme prosess, samtidig som kapasiteten øker. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder kvalitetstrykksaker til et svært hyggelig prisnivå og til en leveringstid som imponerer.

Dagens teknologi gjør at kvaliteten er tett opp mot offset-trykk, samtidig som man har mange flere muligheter. F.eks. kan man produsere svært små opplag til en rimelig kostnad, og trykke individuelle trykksaker hvor man endrer tekst og bilder til hver enkelt mottaker. Man kan også produsere separate serier i forskjellige opplag og forskjellige format. Dette gjør at digitaltrykk er svært fleksibelt.

Er du usikker på om det du skal trykke bør trykkes som offset- eller digitaltrykk? Overlat det til oss. Vi velger alltid beste løsning for deg på bakgrunn av både produkt, papir, produksjon og oppla .